Vorige / Stop / Volgende
Tentoonstelling
Ladyshave
A Cell Project Space project in collaboration with MAMA
Van 
vrijdag 6 mei 2005
t/m 
zondag 5 juni 2005
Locatie: 
Cell Project Space, Londen
Met bijdragen van: 
Madeleine Berkhemer(NL),Martin C. de Waal (NL), DJ Chantelle (NL), Liz Chute (NL, Risk Hazekamp (NL), Silvia Russel (NL), Jennifer Tee (NL)
Samengesteld door: 
Ken Pratt
Het melkmeisje met een maf kapje, de keiharde directrice van een multinational, de op de gemeenschap gefocuste politica, de seksueel bevrijde tiener die is losgelaten in de wereld, de gelegaliseerde hoer achter het raam, het Meisje met de Parel van Vermeer?
De vrouwelijke identiteit en de voorstelling hiervan in de hedendaagse Nederlandse samenleving zijn onvermijdelijk verbonden met zowel onze perceptie van wat gewoonlijk wordt gezien als een uiterst tolerante samenleving als onze gedachten daaromtrent.

De dialoog tussen bredere memes van een nationale sociale identiteit en het gewicht op zich van de binnenlandse en buitenlandse verwachtingen omtrent trouw aan een liberale modelmaatschappij wordt steeds troebeler. In een rijke kunsttraditie van hoog niveau, waarin voortdurend over de rol en de vertegenwoordiging van vrouwen wordt gedebatteerd en gediscussieerd, wordt onvermijdelijk nog meer 'witte ruis' gecreëerd die van invloed is op hoe wij erin slagen Nederlandse vrouwen te zien en, vooral volgens sommige hedendaagse Nederlandse kunstenaars, hoe zij zichzelf zien.

Voor een buitenstaander die de tolerante samenleving bekijkt, is het maar wat gemakkelijk om simpele conclusies te trekken en mee te liften op de stroom oppervlakkige betekenissen die voortkomen uit onze verwachtingen, algemene overtuigingen en, heel duidelijk, de heimelijke verstandhouding die men daarmee in Nederland heeft. Toch zijn sommige opvattingen over vrouwen in Nederland economisch lonend gebleken, zoals denkbeelden over seksualiteit en seks als handelswaar. Gender en seksualiteit van enigerlei aard zijn tenslotte een wezenlijk onderdeel in de ontwikkeling van het sekstoerisme.

Binnen de moderne Nederlandse samenleving zelf, met haar tradities van intern debat en zelfreflectie, is het echter nauwelijks verrassend dat gender de belangstelling van kunstenaars heeft gewekt. Gender, identiteit en genderpolitiek hebben zich onomkeerbaar en snel ontwikkeld als een noodzakelijke toevoeging bij de opbouw van de Nederlandse maatschappij na de Tweede Wereldoorlog. Met de geschiedenis van de Republiek en de tolerantie lijkt de rol van vrouwen - en de voorstelling van deze rollen in de Nederlandse samenleving - uit de aard der zaak op werk in uitvoering, dat vaak prettig uit de pas loopt met haar Europese buurlanden, en dat al eeuwenlang.

Misschien is het de superioriteit van werk van Nederlandse kunstenaars op andere gebieden dat is geëxporteerd naar de internationale arena. Of misschien is het zelfs de tolerante samenleving zelf, die geen protest garandeert als reactie op confronterende kunstwerken zoals in zovele ander maatschappijen. Maar, hoe dan ook, de rijke hoeveelheid werk en de daarmee in verband staande praktijk van hedendaagse Nederlandse kunstenaars die dergelijke thema's verkennen en die vorm geeft aan de conventionele zienswijze, blijft buiten Nederlands enigszins verwaarloosd.

Het doel van "Ladyshave" is het presenteren van een voorbeeld van bekende en onbekende kunstenaars die vandaag de dag werkzaam zijn in Nederland, van wie het werk direct of indirect de vraagstukken van gender en seksuele identiteit in de moderne Nederlandse samenleving aan de orde stelt. De bedoeling ervan is zowel het buitenlandse publiek een mogelijkheid te geven om recent werk uit Nederland te zien als, meer specifiek, vraagtekens te zetten bij sommige orthodoxe ideeën die in de tolerante samenleving bestaan omtrent geslacht en identiteit via het werk van degenen die hierin leven en hierop reageren.

De curation is niet didactisch bedoeld: elke kunstenaar heeft op een andere manier werk uitgezocht en stelt daarbij een tal afzonderlijke kwesties aan de orde. Er wordt niet getracht de kunstenaar langs de meetlat van de centrale thematiek te leggen. Idealiter geeft deze laterale beoordeling of selectie een breed inzicht in de manier waarop het thematische discours ontstaat in het werk van een verscheidenheid aan hedendaagse kunstenaars.
 
Gerelateerd
Ladyshave Home Edition
Tentoonstelling
Links
Downloads