OPEN CALL
MAMA zoekt naar ontwerper(s) voor een nieuwe visuele identiteit, website en duurzaam samenwerkingsverband.
MAMA geeft opdracht tot een nieuwe visuele identiteit en ontwerp van nieuwe website MAMA (thisismama.nl). MAMA is opzoek naar een ontwerp (stramien) waarbij duidelijk wordt welke activiteiten MAMA zelf produceert en welke wij ondersteunen en waarbij terugkerende activiteiten, zowel artistiek als talentontwikkeling, herkenbare (visuele)identiteiten worden. We zijn opzoek naar een nieuw ontwerp dat zowel on-als offline geïmplementeerd kan worden en geschikt is voor verschillende communicatiemiddelen. Het moet de kernwaarden van MAMA accentueren en MAMA via een sterke signature positioneren binnen zowel het lokale als internationale culturele veld. Niet alleen als tentoonstellingsruimte, maar ook als relevant platform voor geluiden van buiten de mainstream, en een waardevolle leer- en werkplek. Met de nieuwe visuele identiteit van MAMA willen we het collectief rondom MAMA meer gezicht geven: de talenten waarmee MAMA werkt zichtbaar maken, ons positioneren naast gelijkgestemde platforms, ruimte claimen voor jonge (visuele) makers (kunstenaars, schrijvers, programmamakers, gamers etc)
Over MAMA

MAMA is een platform voor visuele cultuur en jong talent, thuishaven voor jonge makers en publiek op het grensvlak van beeldende kunst en populair cultuur. MAMA vertaalt internationale culturele ontwikkelingen – van sociale, maatschappelijke, technologische of economische aard - naar lokale context. MAMA experimenteert met diverse presentatievormen en verleidt daarmee gevarieerd publiek. MAMA zorgt voor een toegankelijke ontmoeting met hedendaagse kunst en realiseert presentaties, tentoonstellingen, boeken en tijdschriften, performances, masterclasses en events, in eigen showroom, online en op locatie, lokaal en internationaal.

MAMA bestaat uit een klein kern team dat ondersteund wordt door een groep jonge professionals dat door het leven gaat onder de naam Artistic New Talents (ANTS). Samen maken we een programma, waarbij de staf verantwoordelijkheid neemt voor de grote lijnen en ambitieniveau bepaalt, en er binnen de programmering ruimte voor meerstemmigheid vastgelegd is in verschillende programma-formats. De ANTS krijgen professionele begeleiding en worden op hun beurt weer door MAMA ondersteund in het ontwikkelen van hun eigen talenten. Samen met het kernteam vormen we team MAMA.

Nieuwe visuele identiteit

MAMA is een gemeenschap: een plek waar gelijkgestemden samenkomen en meerdere stemmen gehoord kunnen worden. In onze Showroom (offline) onderzoeken we nieuwe tendensen in de wereld door middel van exposities en activiteiten. Met regelmaat programmeren we buiten de deur, zelfstandig of in samenwerking. Online gaan we meer content produceren, om net als de talloze gesprekken die we voeren, verschillende perspectieven over het artistieke programma te verzamelen op www.thisismama.nl Online en offline staan in relatie tot elkaar en moeten elkaar versterken. De visuele identiteit wordt uitgewerkt voor de algemene communicatie, voor de communicatie per project, voor gebruik in de Showroom, de buitenruimte en online.

De visuele identiteit moet ruimte bieden voor eigen invulling per project waarbij MAMA’s identiteit als kader dient. De visuele identiteit moet bijdragen aan het verenigen van de verschillende typen activiteiten van team MAMA die zowel losstaand een identiteit vormen als passen binnen het nieuw ontworpen stramien van MAMA.

Activiteiten

MAMA organiseert per jaar gemiddeld vier exposities in de Showroom, bij elke expositie wordt een randprogramma van gemiddeld 4 activiteiten ontwikkeld, waarvan ca. de helft op een andere locatie en in samenwerking met partners of ANTS. Een derde programmalijn, onder de titel Networks waarborgt 6 – 8 kleine projectbijdragen per jaar voor jonge makers.

Als uitbreiding op de doorlopende activiteiten op het gebied van talentontwikkeling programmeert MAMA om het jaar een traject voor tieners (14 – 18 jaar) en een voor jong volwassenen (20 – 26 jaar), waar tijdens een afgekaderd en gethematiseerd leerprogramma naar een eindproject wordt toegewerkt.

Nieuwe website (thisisMAMA)

Dit is het universum van MAMA: het online platform waarbij alles samenkomt. Het is het centrale platform waar MAMA communiceert wie we zijn (TeamMAMA), wat we doen (praktisch), maar ook hoe MAMA naar de wereld kijkt (content) en welke positie het daarbinnen neemt (reflectie).

Waar onze offline activiteiten verbonden zijn aan een bepaalde tijd en plek, biedt ThisisMAMA de mogelijkheid om continu en via verschillende wegen met publiek in contact te komen. Of het nu is dat je een interessant artikel leest over poverty-chic, tegen een podcast over sci-fi cultuur stuit of nieuwe ontwikkelingen in talentontwikkeling, alles komt samen op ThisisMAMA. Het biedt verdieping, reflectie en ruchtbaarheid tot het programma van MAMA.

Eind producten

_Voorstel ontwerp nieuwe website (thisismama.nl)

Het is het centrale platform waar MAMA communiceert wie we zijn (TeamMAMA), wat we doen (praktisch), maar ook hoe MAMA naar de wereld kijkt (content) en welke positie het daarbinnen neemt (reflectie). Het is een interactieve website dat deels bestaat uit dynamische- en deels uit vaste content.

_Nieuwe visuele identiteit MAMA zowel bruikbaar on- als offline

Een visuele identiteit dat een systeem biedt voor alle (on- en offline) communicatie-uitingen van MAMA waarbinnen ons breed aanbod aan activiteiten gepresenteerd kan worden. Zowel eigen producties als projecten die MAMA ondersteunt.

Pitch

We ontvangen voor de OPEN CALL graag een bureaupresentatie / portfolio en een eerste voorstel voor de visuele identiteit. In dit voorstel wordt duidelijk hoe de verschillende activiteiten van MAMA plaats krijgen binnen het stramien van de visuele identiteit waarbij zowel aan on- als offline communicatie wordt gedacht en hiervan ook een voorbeeld meer gedetailleerd wordt uitgewerkt.

Planning

1 februari: deadline OPEN CALL – pitch
12 februari: eerste selectie: 3 – 5 ontwerpers worden geselecteerd voor briefing
15 februari: briefing op kantoor MAMA
15 maart: presentatie eerste voorstellen op kantoor MAMA
29 maart: presentatie tweede / final voorstel op kantoor MAMA
2 april: bekendmaking ontwerper
mid juni: definitieve presentatie ontwerp + start productie
eind aug: definitieve presentatie

Budget

Op basis van de OPEN CALL nodigt MAMA 3 tot 5 ontwerpers uit voor een kennismaking. Zij krijgen de volledige briefing met o.a. toelichting op het budget en planning. Deze 3 – 5 ontwerpers krijgen een ontwikkelingsbudget van €500,00 ter beschikking om de voorstellen verder uit te werken. Hierna wordt er 1 ontwerper uitgekozen die de opdracht krijgt tegen een passende vergoeding.


Interesse

Tot 1 februari kan je je portfolio en ontwerpvoorstel sturen naar info@showroommama.nl, o.v.v. OPEN CALL.