NETWORKS
Op 
zondag 1 januari 2017
De programmalijn NETWORKS is in het leven geroepen om de artistieke gemeenschap rondom MAMA in beeld te brengen én te verbreden. Binnen NETWORKS stelt MAMA bescheiden budgetten beschikbaar om jaarlijks circa acht nieuwe coproducties mee te realiseren.

We nodigen allerlei soorten makers uit om projectvoorstellen in te dienen die hun vertaling weergeeft van het motto HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS. Zo kunnen debatmakers de outline voor een talkshow indienen, kunstenaars een pitch voor een nieuw werk of performance, een schrijver of dichter het plan voor een kleinschalige publicatie en/of een voordrachtenavond.

Het betreft producties die de makers zelfstandig kunnen realiseren. De NETWORKS-projecten worden ontwikkeld rondom het programma in de showroom en vinden (waarschijnlijk/meestal) daarbuiten plaats. MAMA zorgt voor de best mogelijke aansluiting (kalender, pr en communicatie) bij het lopende programma, geeft inhoudelijk advies en biedt haar netwerk aan.

Wat ontvang je bij een NETWORKS-project?
• 750 – 1500 euro werkbudget voor de realisatie van een nieuw project
• 1 coachingsgesprek met programmamaker/curator Marloes de Vries
• 1 coachingsgesprek met directeur Nathalie Hartjes
• Toolkit met tips, handige adressen van leveranciers en andere welwillende partners
• Zichtbaarheid via de publiciteitskanalen van MAMA
• Een tekst in opdracht over jouw werk door Edna Azulay, als onderdeel van een bundel die aan het eind van het jaar wordt gepubliceerd

Hoe worden projectvoorstellen gekozen?
We willen MAMA’s podium inzetten om het beste uit onze HIVE MIND naar voren te brengen.
De NETWORKS-projecten worden geselecteerd door een klein comité bestaande uit Nathalie Hartjes, Marloes de Vries en MAMA’s Marketing Coördinator Kevin van Vlierden. We vinden het belangrijk dat de keuzes niet alleen gemaakt worden vanuit het perspectief van de staf, maar juist vanuit de community. Vanuit een roulerend comité van MAMA’s ANT’s (Lila Athanesiadou, Rishi Badal, Brigitte Jansen, Tomas Mutsaers, Yos Purwanto, Sabiha Tener en Lauren Verheyen) zullen telkens twee personen deelnemen aan de selectie. Het comité komt een keer per acht weken samen om de binnengekomen voorstellen te bespreken.

Waar moet een project aan voldoen?
De projecten zijn concreet en zelfstandig uitvoerbaar. De voorstellen worden beoordeeld op kwaliteit, haalbaarheid en de mate waarop ze MAMA’s eigen programma verrijken. Ambitie en de gevraagde financiële bijdrage moeten in balans zijn. Het project moet, in welke vorm dan ook, een publieke presentatie bevatten. Dat kan een optreden zijn op een groot podium, maar ook een huiskamerexpositie.

NETWORKS-projecten zijn coproducties. Dat betekent dat we indieners vragen de gevraagde bijdrage te matchen. Dat kan financieel uit eigen zak, maar kan ook in natura of met derde partners. Bijvoorbeeld: je vraagt 1000 euro om een nieuw videowerk te realiseren en je haalt uit je eigen netwerk een editor, cameraman of decorbouwer die (een deel van) zijn werk wil bieden; of je vindt een ander podium dat het project mede wil ondersteunen. Zo maximaliseren we het beschikbare budget.

Aanmelden
Aanmelden kan door de vragenlijst gekoppeld aan deze pagina te beantwoorden en met gevraagde bijlagen te sturen naar networks@showroommama.nl.

 
Downloads