MAMA start in 2017 met programma HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS
Op 
zondag 1 januari 2017
MAMA presenteert haar programma vanaf 2017 onder het motto HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS. Het motto functioneert als inhoudelijk credo én geeft vorm aan de programmadynamiek.

Inhoudelijk buigen we ons over kwesties van geborgenheid; identificatie en representatie; community building, variërend van actuele globale thema’s tot het alledaagse in de eigen stad, straat én huiskamer. We beschouwen de rol die het web en al onze smart machines spelen in de uitdrukking van onze (verlangde) werkelijkheden, maar ook als verbindende factor tussen (multidisciplinaire) kunstpraktijken en (fan)gemeenschappen die op dat platform floreren.

HOME
Met HOME willen we het gesprek aanwakkeren rond opvattingen van geborgenheid: HOME is een basis, een plek waar je naar terugkeert, én een anker voor de verdere reis. HOME (ook online) is het begin van je verbondenheid met anderen. Tegelijkertijd zijn we ons meer dan ooit bewust van onze ‘bubbels’. Lokale sociaal-culturele contexten bepalen ons gedrag online, misschien meer nog dan toegang tot faciliteiten en technologie. Life online en het echte leven zijn geen tegenstellingen, ze zijn radicaal met elkaar verweven.

IN REAL LIFE
Dankzij sociale media zijn we regisseurs van onze eigen (verlangde) werkelijkheid geworden. De huidige hyperconnectiviteit biedt kansen, maar heeft ook nieuwe vormen van groeps- en prestatiedruk tot gevolg. Het internet lijkt in sommige gevallen de validatie van het échte leven te zijn. Bij een gebrek aan ‘echte’ ervaringen worden we bovendien getorpedeerd door allerlei ‘authentieke’ labels. Alleen in het echte échte leven (IRL) kunnen we authenticiteit toetsen. We zetten de spanning tussen feit en (zelfgeproduceerde) fictie op scherp, en leggen de focus op makers die het spel ontrafelen, of juist meespelen.

NETWORKS
Als een mogelijk antwoord op het narcistisch individualisme van het ‘sociale’ internet van de afgelopen jaren, ontwaren we ook een toename van kunstenaars die zich als collectief of informele gemeenschap manifesteren. Makers zoeken elkaars expertise om te komen tot cross-disciplinaire samenwerkingen waarin ieders eigen signatuur overeind blijft, maar onderdeel wordt van een groter geheel van performance, video, dans, beeld, muziek en tekst. Gesamtkunst 2.0, met een uitgesproken transborders karakter. We willen deze (internationale) netwerken in beeld brengen, maar ook voorwaarden scheppen voor het ontstaan van nieuwe netwerken verankerd in Rotterdam.

Motto vertaald naar programmalijnen
Het motto HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS vertolkt in het programma drie specifieke lijnen:

HOME betreft de tentoonstellingen in de showroom, waarvan MAMA’s programmamaker/curator de inhoudelijke auteur is en welke het anker vormen voor de rest van het programma.

IRL: In Real Life
Per tentoonstelling vinden er gemiddeld vier (on- en offline) events plaats: lezingen, workshops, talkshows, filmvertoningen, performances of feesten. De IRL-programmering maken we samen met MAMA´s ANT’s (Artistic New Talents, voorheen bekend als Rookies), die meer dan ooit tevoren een podium krijgen.

NETWORKS is een doorlopende Open Call, waarmee we een brede gemeenschap van makers (kunstenaars, schrijvers, dichters, redacteuren, ontwerpers) uitdrukkelijk vragen hún lezing van ons inhoudelijke credo te geven. Geïnteresseerd om bij te dragen? Lees hier meer over de bijdragen en wijze van indienen.

MAMA online
Medio 2017 lanceert MAMA een nieuw webplatform, die meer als magazine functioneert dan je traditionele organisatiepagina. Hierop bieden we afwisselende content, zoals interviews en essays, podcasts en video’s, beeldbijdragen én columns, gestuurd door een zelfstandig opererende webredactie. Maar voordat het zover is, publiceren in het voorjaar en de zomer alvast twee losse webpublicaties in de geest van het toekomstige platform.