MAMA Rookies Training Course
Van 
zaterdag 15 juli 2006
t/m 
zondag 31 december 2006
Mama organiseert een trainingstraject voor haar vrijwilligers, het MAMA-Rookies project.In dit project wordt een selecte groep van MAMA-vrijwilligers door de staf en door professionals die MAMA speciaal hiervoor inhuurt klaargestoomd voor ondersteunende functies in het kunstenveld.
Intern zoemde het al in de rondte, maar nu is het bijna zover:
De afgelopen maanden hebben we op kantoor hard gewerkt aan de voorbereiding van het MAMA-Rookies project. In dit project wordt een selecte groep van MAMA-vrijwilligers door de staf en door professionals die MAMA speciaal hiervoor inhuurt klaargestoomd voor ondersteunende functies in het kunstenveld.

De vrijwilligers zijn vanouds belangrijk voor MAMA om de tentoonstellingen en alle events die we erbij bedenken te laten slagen; zij zijn MAMA-host, zorgen dat de showroom aan kant is, dat alles tijdens een tentoonstelling werkt en geven informatie over MAMA en de tentoonstellingen aan bezoekers van jong tot oud, uit binnen- en buitenland. Vrijwilligers distribueren ook ons promotiemateriaal, verzorgen transporten in binnen- en buitenland en richten de tentoonstellingen in, samen met kunstenaars, (gast)curator en productieleider.

Hoe gaat het MAMA-Rookies traject eruit zien?
In september start het project met individuele gesprekken met alle huidige en nieuwe MAMA-vrijwilligers. Op basis van motivatie, kwaliteiten, skills en interesse worden de geselecteerde vrijwilligers, die dan MAMA-Rookies heten, ingedeeld voor specifieke workshops. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Met andere woorden: MAMA investeert in jou, jij investeert door het traject te volgen en daarnaast 1 jaar lang gemiddeld 4 uur per week als vrijwilliger bij MAMA te werken. In het traject is plaats voor maximaal 25 vrijwilligers.

Van oktober tot en met december worden er een serie workshops aangeboden. Voor alle Rookies is er de basisworkshop in- en externe communicatie. Vervolgens maak je een keuze voor een vervolgworkshop: educatie en publieksbegeleiding; het ontwikkelen en maken van publieksmateriaal of de workshop tentoonstellingsinrichting. Workshops duren gemiddeld 3 dagdelen van 4 uur. Daar komt een portie huiswerk bij, er worden opdrachten gegeven die je in je eigen tijd moet uitvoeren. Wat er in de workshops geleerd wordt oefenen de Rookies verder in de praktijk, tijdens de projecten die MAMA het komende schooljaar programmeert. Alles wat daar goed en fout in gaat wordt besproken en geevalueerd.

Elke MAMA-Rookie die het traject goed doorloopt ontvangt ter afsluiting een certificaat. Dit betekent dat je voor ons gekwalificeerd bent om bij een professionele kunstinstelling bepaalde ondersteunende taken goed te vervullen.

Hoe word je MAMA-Rookie?
Natuurlijk verwachten we dat je affiniteit hebt met het specifieke MAMA-karakter en de tentoonstellingen en activiteiten die we hebben. Spit dus vooral eerst de website om, als je ons nog niet kent, voordat je je bij ons aanmeldt.
Overige kwalificaties zijn:

• leeftijd 16 - 25 jaar
• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• interesse in kunst en de achtergronden van kunst
• interesse in óf communicatie over kunst naar een publiek van 8 - 80 jaar oud, óf in tentoonstellingsinrichting en - productie
• interesse in het produceren van items over de MAMA-tentoonstellingen in tekst en (audiovisueel) beeld

Aanmelding
Wil je vanaf september deelnemen aan het MAMA-Rookies traject en in het schooljaar 2006-2007 bij ons werken, stuur dan vóór 1 september 2006 een email naar info@showroommama.nl. o.v.v. Rookies!
Geef duidelijk je motivatie, specifieke interesses, je (huidige) opleiding en vaardigheden aan. Vermeld ook je geboortedatum en contactgegevens. We vragen je dan in week 36-37 op gesprek.