Tentoonstelling
Neotrad
Van 
zaterdag 14 februari 2004
t/m 
woensdag 31 maart 2004
Met bijdragen van: 
Mike Paré (USA), Megumi Nakano (Japan),Cirque de Pepin (Nederland, Rafani Collective (Republiek Tsjechië).
De verrassende opkomende aandacht voor nieuwe tradities en ambachtelijkheid en de zoektocht naar de Regionale Culturele Erfenis.
Neotrad is een groepstentoonstelling die aansluit bij de bloeiende belangstelling voor traditie, ambacht en regionaal cultureel erfgoed die bij tentoonstellingsmakers, hedendaagse kunstnaars en het publiek zichtbaar is.

Gemeenschappelijk hebben zij een voorliefde voor ambacht en hebben zich gespecialiseerd in een herkenbare techniek. In hun werk onderzoeken zij de cultuurhistorische wortels van hun regio. En alhoewel de makers in stijl en materiaalkeuze ons meevoeren naar vroeger tijden of exotische oorden is hun werk is veel minder vrijblijvend dan het op het eerste gezicht lijkt.

Megumi Nakano maakt computer-prints waarin sierlijke figuren de vier jaargetijden aankondigen of de elementen uitbeelden. Haar werk is evengoed een ode aan de de Japanse zeventiende eeuwse blokdrukken als aan de moderne Manga.

In de olieverfschilderijen van Cirque de Pepin zijn het juist de invloeden van Spaanse barokschilders en negentiende eeuwse bidprentjes die aan de bron van een even kleurrijk als bizar universum staan.

De Amerikaan Mike Paré stelt in de reusachtige potloodtekeningen 'the liberal youth movement'centraal. Deze vrijheidsbeweging, die in de jaren zestig, begin jaren zeventig een hoogtepunt beleefde, was -door hun omvangrijke aanhang en aanwezigheid in de media- de nachtmerrie van iedere politicus. Paré's grote tekeningen verbeelden de sit-ins, be-ins en legendarische popfestivals zoals Altamont. 'Ik focus op deze gebeurtenissen om te kunnen leren van het erfgoed van deze idealisten. Hun werk heeft in de context van de wereld na 9-11 veel te bieden.'

Tenslotte is daar Rafani. De serie 'Czech Forest' van dit Tsjechische kunstenaarscollectief toont idyllische plaatjes van bossen en landerijen. Rafani behandelt een donkere periode in de Tjeschische geschiedenis: de Duitse annexatie van het Sudetenland.In de details en onderschriften ontwricht Rafani de elegante knipkunst-silhouetten.
Met ondersteuning van: 
Gemeente Rotterdam, Ministerie van OCW en het Tsjechisch Centrum

Links