Mister Miyagi 2007 - Programma
MAMA's Mister Miyagi programma bestaat uit een reeks van activiteiten op het gebied van educatie en ontwikkeling, met als doel het ontplooien van talent en het bieden van leermogelijkheden voor diegenen die zich in de toekomst gaan bezighouden met de beeldende kunst.
De doelstellingen van het Mr. Miyagi curator programma zijn:
- Het bieden van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden in de hedendaagse curatorenpraktijk als alternatief voor of aanvulling op het bestaande aanbod aan academische opleidingen
- Het ontwikkelen van capaciteit onder beroepskrachten voor de veranderende praktijk van curatoren in de beeldende kunst en op het gebied van cultuur
- Het bieden van carrièremogelijkheden voor jonge kunstenaars en curatoren die meedoen aan het programma
- Het verschaffen van een geloofwaardig platform voor jonge kunstenaars om hun werk aan een breder publiek te introduceren.

Het programma wil dit bereiken door geschikte kandidaten beroepsvaardigheden en ontwikkeling in curator-praktijk te bieden door middel van:
- Deelname aan een aantal intensieve workshops die worden gegeven door een internationaal panel van mentoren
- Toegang tot ondersteuning, advies en begeleiding van een internationaal panel van curatoren
- Toegang tot ondersteuning, advies, begeleiding en praktische tips van specifiek personeel binnen MAMA
- Toegang tot 'peer support', inclusief het gebruik van e-learning om te communiceren met en te leren van elkaar
- De mogelijkheid om te werken als curator tijdens een project met beeldende kunst, dat wordt tentoongesteld tijdens een 'visual arts space' in Rotterdam in december 2007.

Wat zijn de kosten?
MAMA stelt in 2007 de deelnemers in staat het programma gratis te volgen. Daar staat wel iets tegenover: geselecteerde deelnemers zullen zich, los van het Miyagi programma, tussen juni – december, tien dagen onbetaald inzetten voor andere MAMA-projecten & -events. Bedoeling is dat de deelnemers inzicht verwerven in de dagelijkse praktijk van MAMA, wat hun project ten goede komt.

Wie komt in aanmerking?
Om mee te kunnen doen aan het programma in het eerste proefjaar moeten de aspirant-deelnemers:
- Woonachtig zijn in de Benelux
- Aangeven dat ze alle workshops bij kunnen wonen als ze worden geselecteerd
- Aantonen dat ze bereid zijn de bijkomende werkzaamheden te verrichten die ze individueel en als groep moeten uitvoeren om het project af te maken
- Aantonen dat ze begrijpen dat ze als curator actief moeten zijn en niet alleen maar een selectie hoeven te maken en verwachten dat de tentoonstelling zonder hun actieve deelname en betrokkenheid wel tot stand komt
- Aantonen dat ze op redelijk niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen communiceren in het Nederlands en Engels

Hoewel er op dit moment geen officiële regel is die de aanmeldingen beperkt tot jongeren of studenten, worden studenten van de kunstacademie, studenten van andere op cultuur georiënteerde studies of pas afgestudeerden beschouwd als belangrijkste doelgroep van dit programma.

Het programma van 2007 is NIET bedoeld voor:
- Mensen die al werkzaam zijn als professioneel curator
Mensen die in 2007 niet woonachtig zijn in België, Luxemburg of Nederland.

Hoe schrijf ik me in?
Lees eerst alle informatie voordat je je opgeeft.
Download daarna het deelnameformulier in de rechterkolom.

Fasen van het Mr. Miyagi programma 2007
Het programma bestaat uit een aantal specifieke fasen:

Fase Eén – april/mei 2007
1. MAMA nodigt geschikte kandidaten uit een sollicitatiebrief te schrijven. Deze moet uiterlijk 14 mei 2007 voor 12 uur bij ons binnen zijn.
2. De eerste sollicitatie vindt plaats via het formulier dat gedownload kan worden en dat via e-mail naar MAMA moet worden teruggestuurd. De sollicitanten moeten een paar algemene vragen beantwoorden die inzicht geven in hun vaardigheden, motivatie en opvattingen.
3. MAMA zal 12 sollicitanten selecteren die worden uitgenodigd voor de eerste tweedaagse workshop die plaats vindt in Rotterdam.

Fase Twee – juni 2007
1. Eerste Workshop : Vrij 1 & Zat 2 juni 2007 Deze workshop is bedoeld om te leren en als selectiemogelijkheid. De sollicitanten die worden uitgenodigd om aan deze fase deel te nemen ontvangen hierover bijzonderheden en informatie. Tijdens deze fase zullen de sollicitanten het mentorenpanel van curatoren ontmoeten.
2. Na twee dagen zal het mentorenpanel samen met MAMA 6 deelnemers selecteren die verdergaan met de volgende fasen van het programma. Zij worden onmiddellijk via e-mail en per post op de hoogte gesteld.

Fase Drie - juli 2007
1. Een tweede workshop van twee dagen met het mentorenpanel staat voor juli op het programma op Zat 14 & Zon 15 juli 2007. Tijdens deze workshop zal het mentorenpanel samen met de deelnemers beslissen hoe het project gestalte zal krijgen en de verantwoordelijkheid voor praktische taken verdelen.

Fase Vier - september 2007
1. De derde tweedaagse workshop op Vrij 7 & Zat 8 september 2007 bestaat uit het samen met het professionele mentorenpanel becommentariëren van het voorbereide project en het aanbrengen van laatste wijzigingen, inspelen op eventuele problemen met deelnemende kunstenaars, etc.
2. Het tweede belangrijke aspect van deze laatste workshop is de overgang naar de productie. De deelnemers moeten werkrelaties onderhouden en plannen maken met degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van het project in oktober/december 2007.

Fase Vijf - september tot december 2007
1. Terwijl ze hun eigen rol binnen de groep houden, zullen de deelnemers samen met de ondersteuning vanuit MAMA het project/de tentoonstelling zien te realiseren.

Fase Zes - november 2007
1. De deelnemers gaan zich bezighouden met de praktische kant van het project, het ophangen/installeren van de werken en de samenwerking met de geselecteerde kunstenaars. Ze werken daarbij samen met vrijwilligers en de floormanager van MAMA en ze houden zich tevens bezig met de contacten met pers en de promotie voor de tentoonstelling.
2. Het voorbereiden en het bijwonen van de opening.

Fase Zeven – januari/februari 2008
1. De deelnemers gaan deelnemen aan het evaluatieproces van het programma en presenteren hun werk tijdens een evenement dat samen met Showroom MAMA ontwikkeld wordt.
2. De deelnemers die het programma hebben voltooid ontvangen van de mentoren een bewijs van deelname
 
Downloads