Project
Online Residency
t/m 
zondag 7 augustus 2011
Showroom MAMA and Kunstverein Hamburg present: the first online residency with Aram Bartholl
Sinds 17 juni 2011 presenteren Showroom MAMA en Kunstverein Hamburg een nieuw platform voor presentatie, experimenten en performances voor een nieuwe generatie kunstenaars voor wie het internet één van de belangrijkste bronnen en gereedschap is; www.onlineresidency.
De online residency komt voort uit de interesse van Kunstverein Hamburg en Showroom MAMA in steeds verdergaande vervlechting van het internet en 'real life'. Dit betekent dat een kunstinstelling behalve een fysieke ruimte , ook online ruimte moet creëren voor een generatie kunstenaars voor wie sociale contacten en afbeeldingen op het internet net zo 'echt' en waardevol zijn als tastbare objecten en personen. De eerste online resident is de Duitse kunstenaar Aram Bartholl.

Aram Bartholl werkt sinds 1995 in Berlijn. Hij studeerde architectuur aan de universiteit der kunsten (UdK) van Berlijn waar hij in 2001 afstudeerde. Bartholl wekte als freelancer onder andere voor DMC, MVRDV, IEB Berlin en Fraunhofer Institut FOCUS. Zijn installaties en performances zijn wereldwijd getoond op festivals en in musea en kunstinstellingen. Hij is een veelgevraagd workshopdocent en presenteert zijn werk op conferenties, universiteiten en kunstacademies.
Aram Bartholl is lid van het in New York City gevestigde 'Free, Art & Technology Lab' beter bekend als F.A.T. Lab'. In zijn werk spelen Net politics zoals CCC (Chaos Computer Club) en de discussies over copyright, de DIY beweging en de algemene ontwikkelingen op het web een belangrijke rol. Sinds enkele jaren verzamelt Aram Bartholl impressies van streetart, games, privacy, copyright en de neo-analoge cultuur op zijn blog.

In zijn werk, en in zijn onlineresidency.com,
thematiseert Aram Bartholl de relaties tussen het alledaagse leven en de ruimte op het internet. "In welke vorm manifesteert het wereldwijde datanetwerk zich in ons alledaagse leven? Hoe beïnvloeden diditale innovaties ons alledaagse handelen?" Door middel van zijn installaties, workshops en performances ontwikkelde Bartholl een unieke manier om de impact van het digitale op onze maatschappij te bediscussiëren. In zijn serie fysieke objecten die hij recionstrueerde naar aanleiding van digitale afbeeldingen en een serie lichtinstallaties bevraagt hij de door technologie voortgedreven maatschappij en de spanning tussen on- en offline ruimte. Worshop inyterventies en performances in het publieke domein spelen een centrale rol in zijn popgingen om offline sociale platformen en situaties te creeren om zo het alledaagse leven te bediscussiëren in een tijdperk van Google, Facebook, Twitter etc.
Bron: Datenform.de

Onlineresidency.com is een inititiatief van Showroom MAMA en wordt inhoudelijk ondersteund door Kunstverein Hamburg. De online residency en aankomende workshop van Aram Bartholl op 29 juni worden financieel ondersteund door het Goethe Instituut Nederland.
Met ondersteuning van: 
Goethe Institut

Gerelateerd
Links