Dit is MAMA

MAMA is een platform voor visuele cultuur in Rotterdam. Jong talent ontwikkelt zich bij ons door middel van producties en presentaties op het grensvlak van beeldende kunst en populaire cultuur. MAMA realiseert presentaties, tentoonstellingen, boeken en tijdschriften, performances, masterclasses en events, in de eigen showroom, online en op locatie, lokaal en internationaal.

Programma
MAMA's programma is geworteld in jeugd- en populaire cultuur en speelt zich af in die gebieden waar bredere culturele ontwikkelingen - van sociale, maatschappelijke, technologische of economische aard - zichtbaar worden binnen de hedendaagse kunstpraktijk. Nieuwe tendensen ontstaan immers vaak buiten de institutionele sfeer; on- en offline, in de privésfeer of het publieke domein. Dit is de omgeving waar collectieve activiteit het best gedijt en waar cultuur en creativiteit zich manifesteren zonder toestemming van 'het instituut'. MAMA volgt de ontwikkelingen van een jonge generatie kunstenaars op de voet: Deze in huis halen, ondersteunen, ontwikkelen en tonen is waar MAMA zich hard voor maakt.

TeamMAMA & Artistic New Talents
Boven alles is MAMA een gemeenschap. MAMA werkt samen met een grote en diverse groep opkomende professionals: MAMA’s Artistic New Talents. Zij geven ons (gevraagd en ongevraagd) feedback op de inhoud en richting van het programma en de organisatie. Menigeen heeft zich ontwikkeld tot staflid en anderen werden opgenomen als deelnemers aan onze tentoonstellingen en projecten. Onze achterban is zowel organisatie als publiek, actief betrokken, ambitieus en mondig.

Hoge lat, lage drempel
Talentontwikkeling gaat verder dan educatief aanbod. De voorwaarden voor talentontwikkeling overstijgen het aanbieden van een leerplan en kennis, maar krijgen vorm in een omgeving waarin iedereen die er voor open staat zijn eigen talenten kan ontwikkelen, eigen keuzes kan maken, kan experimenteren en innoveren. De drempel om toe te treden mag geen obstakel vormen, maar de lat mag, moét zelfs hoog liggen. Sterke rolmodellen, kritische feedback en veel interactie met gelijkgestemde peers, maar ook full practicioners zijn daarin de sleutel. MAMA biedt die omgeving.

Met TEAM MAMA bezegelt MAMA de verweving van haar artistieke programma en focus op talentontwikkeling. Staf, makers én achterban presenteren zich als alsmaar uitdijend collectief aan de wereld met gevolgen voor keuzes in het programma, communicatie, partners en organisatie. TEAM MAMA legt de nadruk op collectiviteit en verwelkomt pluriforme stemmen in het programma.

Ondernemerschap
MAMA ontwikkelt talent en creëert kansen en platforms voor dat talent om zich te laten zien. MAMA duidt haar ondernemerschap op een drievoudige wijze:

• Emanciperend:
MAMA stimuleert uitgesproken en onafhankelijke stemmen en ideeën. Ondernemerschap is bijdragen aan het zichtbaar maken van artistieke visies buiten de mainstream. Het dialogisch programma van MAMA draagt hiertoe bij voor zowel makers als publiek. Wij faciliteren een omgeving waarin je betrokken wordt in maatschappelijk debat en artistieke ontwikkelingen. Wij creëren de voorwaarden voor de kanteling van een passieve (een geduide) naar actieve (zelf-duidende) culturele identiteit. De radicalisering van de wederkerige programmavorm maakt dat meer dan ooit tastbaar.

• Bekrachtigend:
MAMA creëert niet alleen kansen voor jonge makers, maar biedt hen ook inzicht in de processen. Het leggen van de juiste verbindingen, tussen beroepsveld en opleiding, mainstream en underground, lokaal en (inter)nationaal, is altijd maatwerk. Voor de makers en de organisatie worden banden gesmeed en inzichten verworven die een duurzaam rendement opleveren.

• Financieel
Wij verzilveren op slimme wijze onze eigen kracht door ons netwerk en onze expertise en identiteit te vertalen naar producten, diensten en activiteiten, waarmee we een diversificatie van inkomsten bewerkstelligen die op zijn beurt weer ten goede komt aan de andere aspecten van het ondernemerschap van MAMA.

MAMA's ANTS

De ANTS zijn MAMA's vrijwilligers. Het traject betrekt de groep jonge vrijwilligers bij MAMA's activiteiten. Met behulp van de staf en externe professionals doen zij werkervaring op in het culturele werkveld.

Vacatures

MAMA zoekt:
Editor-in-Chief & een Facilitator.


MAMA is een platform voor visuele cultuur en jong talent. Sinds 2017 ontwikkelen we binnen het meerjarenplan HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS (2017 – 2020) nieuwe strategieën om onze platformfunctie voor jonge creatieve talenten uit te bouwen en een meerstemmig programma neer te zetten. Onderdeel van deze ontwikkelingen is de transformatie van traditionele website naar online platform www.thisismama.nl (lancering najaar 2018) en het introduceren van een programmaraad vanaf 2019.

Als gevolg van deze ontwikkelingen ontstaan er twee volledig nieuwe vacatures:

1. Editor-in-Chief This is MAMA (0,6FTE)
2. Facilitator (0,4 FTE)


Word jij onze nieuwe collega? Tot 9 juli kun je je motivatiebrief + cv sturen naar vacatures@showroommama.nl, o.v.v. Editor of Facilitator, t.a.v. Nathalie Hartjes, directeur MAMA. Gesprekken vinden plaats op 16, 17 en 18 juli.

Voor open solicitaties of stage vragen kan men mailen naar: info@showroommama.nl

Partners

MAMA wordt en werd veelvuldig geraadpleegd door (jonge) kunstenaars, particuliere-, onderwijs- en kunstinstellingen voor advies, participatie in projecten en workshops.
In haar programma werkt de organisatie vaak samen met andere culturele instellingen in binnen- en buitenland.

1646 – Den Haag; BesteBuren - Amsterdam, Bogue – Rotterdam, , Entrepot – Brugge, Fabrica – Brighton, Formaat – Gent; Grafisch Lyceum – Rotterdam, HipHopHuis – Rotterdam, Hogeschool – Rotterdam, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst - Den Haag, Piet Zwart Institute – Rotterdam; Set-Up – Utrecht; AKV|Sint Joost – Breda, Sugar Pop Institute – Haarlem; Stichting Art Rotterdam, Stichting Centrum Beeldende Kunst – Rotterdam, Stichting Kunstblock - Rotterdam, SKVR – Rotterdam, Stichting Rotterdam Festivals – Rotterdam, Stichting Rotterdamse Museumnacht – Rotterdam, STROOM – Den Haag; Willem de Kooning Academie – Rotterdam.

De Gemeente Rotterdam ondersteunt MAMA vanuit haar Cultuurplan 2017-2020. Het Mondriaan Fonds ondersteunt MAMA vanuit het meerjarenprogramma presentatie-instellingen 2017-2018. Op projectbasis wordt MAMA regelmatig ondersteund door onder andere: Fonds voor Cultuurparticipatie, Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, dienst Kunst en Cultuur, VSBfonds, Stichting Bevordering van Volkskracht, en Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds.

Kunstblock
Over Kunstblock

Kunstblock is de naam van de samenwerkende kunstinstellingen in het Witte de Withkwartier: TENT, CBK Rotterdam, V2_ instituut voor instabiele media, showroom MAMA, Witte de With, center for contemporary art en WORM, instituut voor avantgardistische recreatie. Kunstblock is opgericht om gezamenlijk (brede) publieksprogramma's en promotie te realiseren waarvoor de instellingen afzonderlijk te klein of te specifiek zijn. Door programma's slim aan elkaar te koppelen, nieuwe formats te bedenken en activiteiten op elkaar af te stemmen willen de partners van Kunstblock meer publiek aantrekken en een grotere impact en reikwijdte bereiken op het kunst- en stedelijke klimaat. Daarnaast is educatie een belangrijk onderdeel van het programma.

Kunstblock.nl
Follow Kunstblock via Twitter or Facebook

Activiteiten

Tot de activiteiten van Kunstblock behoren:
• Kunstavond - elke vrijdagavond openstelling tot 21:00 uur
• Educatie - gezamenlijk educatief programma 100% Hedendaags
• Kunst in openbare ruimte
• Festival over hedendaagse perfomance (in ontwikkeling).
• Gedeelde agenda en afgestemde programmering.
• Gedeelde website en marketing.
• Overige gezamenlijke activiteiten.
• Delen van kennis, faciliteiten en apparatuur.

ANBI
Gegevens

MAMA heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat een gift aan ons van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan worden afgetrokken. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.
Vanaf 1 januari 2014 is elke ANBI verplicht om inzicht te geven in een aantal gegevens. Het doel hiervan is zo transparant mogelijk te zijn richting (potentiële) donateurs. Hieronder treft u de door de Belastingdienst verplicht gestelde informatie aan. Wanneer u geïnteresseerd bent om donateur van MAMA te worden en u wenst aanvullende informatie te ontvangen, dan verstrekken wij die graag aan u. Neemt u hiertoe contact op met directeur Nathalie Hartjes. Dit kan telefonisch via 010-2332022 of per email nathalie@showroommama.nl.

Statutaire naam: Stichting Public Art Squad

RSIN/fiscaal nummer: 806370051

Bezoekadres: Witte de Withstraat 29-31, 3012 BL Rotterdam

Statutaire doelstelling:
De Stichting heeft ten doel:
- het organiseren van projecten op het terrein van de kunst en nieuwe media in binnen- dan wel buitenruimten;
- het stimuleren van kunstenaars tot deelname aan nieuwe ontwikkelingen op het terrein van kunst en communicatie-media;
- het stimuleren van jongeren uit Rotterdam, uit Nederland of die hun wortels hebben buiten Nederland, tot deelname aan nieuwe ontwikkelingen in kunst en media.

Bestuur:
Voorzitter: Paulette Verbist
Penningmeester: Bart van de Laak
Ilga Minjon
Leyla Eren
Abdi Youssuf
Junior bestuurslid: Lauren Brand
Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Algemene informatie

Bank Triodos Bank NV
IBAN NL66 TRIO 0338 6641 65
BIC/SWIFT TRIONL2U
Statutaire naam: Stichting Public Art Squad
BTW NL 8063.70.051.B.01
KvK 24272758

MAMA wordt ondersteund door de Gemeente Rotterdam en het Mondriaan Fonds.

Dit is MAMA
Kunstblock
ANBI
Downloads